آلوینتا

/
آلوینتا نام تجاری داروی ونلافاکسین است که در اشکال 37.5 و 75 میل…

پاروکستین Paroxetine

/
نام تجاری دارو: سروگزات Seroxat گروه: SSRI پاروکستین از د…