سیتالوپرام داروی ضد افسردگی

/
سیتالوپرام به انگلیسی: Citalopram تحت نام تجاری Celexa؛ سیتاکس…

متیل فنیدات (Methylphenidate ) – ریتالین (Ritalin)

/
مکانیسم اثر و فارماکولوژی متیل‌فنیدات مهارگر قوی بازجذب دوپامین و به می…

کلوزاپین

/
کلوزاپین یکی از انواع داروهای ضد روان‌پریشی است که اغلب برا…