سیتالوپرام

/
کلینیک تارا به نقل از ویکی پدیا: سیتالوپرام سیتالوپرام  (به انگلیسی: Citalopram) تحت نام تجاری Celexa؛ سیتاکسا یک داروی ضد افسردگی از گروه…

والپروات یا دپاکین چیست ؟

/
کلینیک روانشناسی تارا به نقل از ویکی پدیا: والپروات و والپروات …

پروپرانول

/
هر آنچه باید از داروی پروپرانولول (ایندرال) بدانید داروی پر…