برای داشتن ارتباط سالم ، مفید و موثر با همسرتان لازم است مواردی را که شامل سوء استفاده عاطفی زوجین در رابطه می شود را بشناسید. از این رو مشاهده ی این فیلم می تواند به شما برای درک نوع رابطه خود کمک نماید.