به گزارش کلینیک روانشناسی تارا :دکتر امین رفیعی پور در مراسم روز روانشناسی حضور یافتند.