مطالب توسط

چگونه خشم مان را کنترل کنیم؟

این موضوع سوال خیلی از شما عزیزان است که ما چطور خشم خودمان را کنترل کنیم ؟ خب در ابتدا باید گفت که این یک پرسش کوتاه و کلی است. که پاسخی به مراتب بلند و جزئی نگرانه را در خود جای داده است. پس اجازه بدهید در همین ابتدای کار برویم به سراغ دو […]